Environmental Science and Engineering

Liên hệ
NMC2001159
Trung Quốc
 • THÔNG TIN HỌC BỔNG
 • ĐIỀU KIỆN
 • CHI PHÍ
 • HỒ SƠ
 • GHI CHÚ
CHI TIẾT
 • Program ID: NMC2001159
 • Teaching Language: English
 • City: Wuxi
 • Intake:Autumn 2019
 • Degree: Master
 • Duration: 2 Year(s)
 • Scholarship Duration: 2 Year(s)
 • Original tuition fee(RMB/Year): 20000
 • Accommodation fee (RMB/Year): 3000
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
 • Original tuition fee (RMB/Year): 20000
 • After scholarship tuition fee (RMB/Year): FREE
 • Original accommodation fee (RMB/Year): 3000
 • After scholarship accommodation fee (RMB/Year): 3000
 • With stipend: No
 • Scholarship duration: 2Year
 • Grade requirement:at least above 75%

Grade:

at least above 75%

Age:18-35
Note:To the school pay the tuition fee of 20000 RMB. The Nanjing government scholarship of 20000 RMB is usually issued to students in December of that year.

 

Due to the large number of applications, this program is currently not open to students from the following nationalities:Libya, Somalia, Iran, Iraq, Kuwait, Israel, Palestine, Syria, Pakistan, Afghanistan

 

University Fee(RMB)
Tuition Fee 0 Accommodation Fee 3000
Deposit Fee 0 Registration Fee 500
Medical Test Fee 538 Residence Permit Fee 400
Textbook Fee 0 Insurance Fee 600
Bedding Fee 0 Others 0

 

– Passport Info Page

– Academic Transcripts

– Translate of Academic Transcripts

– Highest Diploma Certificate

– Translate of Highest Diploma Certificate

– Physical Examination Report

– Certificate of Non-criminal Record

– Bank Statement

– Application Form

– Translate of Certificate of Non-criminal Record

– Chinese Proficiency Certificate

– One Passport-Sized Photo

Note:

Bank Statement:at least 20000 RMB

Chinese Proficiency Certificate:HSK4

 

Trình độ
Đại học
Ngôn ngữ
Tiếng Trung
Hạn nộp
21/09/2019

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

Bước 1: : Chọn học bổng và click chuột vào nút NỘP ĐƠN " Apply Now".
Bước 2: : Điền đầy đủ các trường thông tin trong form đăng ký và tải hồ sơ.
Bước 3: : Click chuột vào nút Đăng ký để gửi hồ sơ cho chúng tôi. Sau khi được chấp nhận, Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận và hướng dẫn các thủ tục chi tiết.

Hình ảnh khuôn viên trường